The Spot(Мястото) – Доброволчество с въздействие

Започна осъществяването на инициативата за облагородяване на откритите пространства около Центъра за обучение, изкуство и култура – БиблиоПоща, организирана по предложение на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” и активни младежи от общността.  Инициативата се осъществява в рамките на проект „The Spot(Мястото) – Доброволчество с въздействие” на сдружение BG Бъди Активен”. Идеята се реализира за втори път в България и използва подхода “placemaking”,  вдъхновяващ хората колективно да преосмислят и преоткрият публичните пространства като средище на всяка общност. Промяната ще се извърши на три етапа в периода 11 май-14 юли.


През Етап 1, който се проведе в периода 11-13 май, екипът на Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - град Видин, Сдружение "BG Бъди активен" и доброволци събираха идеи как мястото пред старата Турска поща, сега Център за обучение, изкуство и култура към библиотеката да стане по-приветлив и привлекателен за видинчани. Стотици хора, малки и големи, направиха своите предложения и подкрепиха инициативата. Освен пейки, беседки, добре оформени зелени площи, много цветя и най-вече чистота, някои от нашите съграждани дадоха доста нестандартни и интересни идеи, като фонтан, царство на храстите/храсти с форми на птици/, сцена, тенис и хокей на маса, хвърляне в цел.


Като част от Етап 2, на 11 юни от 18:00 часа, ще бъде проведена публична дискусия за постигане на консенсус на база направените визуализации за конкретни намеси в пространството.


През заключителния етап (5-13 юли) се предвижда физическото облагородяване на мястото – изграждане  и реновиране на физическите структури, заедно с местните организации, младежи и доброволци, създавайки едно ново креативно пространство за социални контакти и възможност за културни формални и неформални изяви, което да се превърне в притегателна точка за цялата общност. Намесите в градската среда ще бъдат вдъхновени от  желанията, нуждите и препоръките на местната общност. 


Откриването ще се състои на 14 юли с много културни и творчески занимания за всички възрасти.

Проектът се осъществява в България с финансовата подкрепа на Coca-Cola Foundation.

Публикувано на: 18.5.2018 г.