Ценоразпис на библиотечните услуги

За услугите, извършвани от Регионална Библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин (в сила от 1 ноември 2005 г.)

I. ИЗДАВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА
Тип Информация Цена
Oбикновенa карта Важи за 12 месеца от датата на записване. 4,00 лв.
Карта за пенсионери и ученици Важи за 12 месеца от датата на записване. 3,00 лв.
Временна карта - един работен ден Дава право за ползване само на Отдел "Информационен център", Отдел "Краезнание", Отдел "Изкуство" и Читалните. 1,00 лв.
Временна карта - пет работни дни Дава право за ползване само на Отдел "Информационен център", Отдел "Краезнание", Отдел "Изкуство" и Читалните. 2,00 лв.
Преиздаване на изгубена карта - 0,50 лв.
Предоставяне на библиотечни документи Библиотечни документи се предоставят само срещу ДЕПОЗИТ, в зависимост от стойността на документа. По договаряне
II. ПИСМЕНИ БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ
Тип Услуга Информация Цена
Писмена библиографска справка Включва библиографска информация по дадена тема, проблем, личност или автор. -
Цената се формира от: -
а) Брой прегледани източници -
По един източник и ретроспекция до 5 години - за срок от 3 дни 3.00 лв.
По един източник и ретроспекция до 5 години - за срок от 3 до 10 дни 5.00 лв.
Издирване на книги по библиографски списък с над 10 заглавия. 1.00 лв. за ден
б) Доставка на писмени справки, изработени в други библиотеки -
Цената се определя от библиотеката изпълнител и се заплаща допълнително за посредничество 50% от цената плюс пощенските разходи. -
в) Библиографска редакция -
За 1 издадена кола( 16 стр.) 2,00 лв.
III. АВТОМАТИЗИРАНО ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Тип Услуга Информация Цена
Търсене в бази данни он-лайн - 1,00 лв./час
Ползване на интернет В рамките на два часа на ден. БЕЗПЛАТНО
Предоставяне на информация на диск - 1.50 лв. + цената на диска
IV.ЗАСНЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
Тип Услуга Информация Цена
Заснемане на библиотечни документи от фонда "Редки и ценни книги" Преснимането от оригинала се разрешава по преценка на директора на библиотеката. При преснимане с рекламна цел, цената се утроява. 2,00 лв.
Заснемане на библиотечни материали с камера в зависимост от вида на материалите по договаряне за започнат час
Oт началото на XIX в. До 1944 г. 70,00 лв.
След Втората световна война. 40,00 лв.
V. КОПИРНИ УСЛУГИ
Тип Услуга Информация Цена
Ксерокопиране формат А4(текст) Копия НЕ се правят от подвързани годишнини на вестници. 0,10 лв. на страница
Ксерокопиране на картини формат А4 Копия НЕ се правят от подвързани годишнини на вестници. 0,20 лв. на страница
Ксерокопиране на картини формат А4 - 0,15 лв. на страница
VI. ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ОТДЕЛ "ИЗКУСТВО"
Тип Услуга Информация Цена
Видеокасета - 1,00 лв. за 25 часа
Запис за 1 мин. от грамофонна плоча или касета - 0,50 лв.
Kомпактдиск - 0,50 лв.
VII. ПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ПО МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО КНИГОЗАЕМАНЕ
Тип Услуга Информация Цена
Ползване на материали по междубиблиотечно книгозаемане - 2,00 лв. + пощенските тарифи и цени на НБКМ и др. библиотеки в страната
VIII. ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА
Тип Услуга Информация Цена
Материали за продажба - 100 % над коричната цена
IX. ГЛОБИ
Тип Информация Цена
При закъснение за връщане на книги - 1,00 лв. за всеки просрочен месец.
При закъснение за връщане на касети - 1,00 лв. за всеки просрочен ден.
За загубени или повредени книги За книги излезли след 1990 г. десеткратната стойност
за книги излезли до 1990 г. десеткратната стойност по пазарни цени
X. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящия Ценоразпис се издава на основание чл.4, ал.2, т.2 и З от ЗЗРК.
В стойността на събираните суми за услуги не е начислен данък оборот на основание чл.19,буква "Д" от Закона за данъка върху оборота и акцизите и ДДС.
Утвърдените цени ще се актуализират периодично, в зависимост от инфлационните процеси.
Ценоразписът влиза в сила от 1.11.2005 г. и е регистриран Община Видин