Издания

От 1966 до сега Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” има над 140 библиографски издания

Михалаки Георгиев : Биобиблиография

Михалаки Георгиев : Биобиблиография / Състав. Савина Димитрова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2001. - 76 с.

Издадена по повод 150 годишнината от рождението на писателя, публицист и общественик Михалаки Георгиев - патрон на Регионалната библиотека във Видин.

135 години Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” Видин

[Сто тридесет и пет] 135 години Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” Видин : Летопис / Състав. Цеца Михайлова, Савина Димитрова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2005. - 88 с.

Изданието е подготвено и издадено по повод 135-годишнината от създаването на първата библиотека в гр. Видин и включва подборно най-важните събития, установени задължително от първоизточници и цели да покаже многогодишната народополезна дейност на институцията и нейния принос в културната история на града.

Генади Вълчев Ганчев : Биобиблиография

Генади Вълчев Ганчев : Биобиблиография / Състав. Цветана Божкова, Цецка Михайлова . - 2 прераб. и доп. изд. - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2006. - 73 с.

Биобиблиографията се издава по повод 75 години от рождението на известния краевед Генади Вълчев Ганчев. Целта е читателите да се запознаят с неговото краеведското творчество и с историята на родния край. Съдържа биографични данни за автора, негови книги, рецензии и литературно-критически анализи за тях, негови статии, поместени в печата и публикации за него в местните издания.

Искри от огнището : Легенди и предания от Видинския край

Искри от огнището : Легенди и предания от Видинския край / Състав. Недка Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2006. - 101 с.

Изданието съдържа оригинални творби, съхранили и героизирали имена и случки от далечното минало и запазили до наши дни и за бъдещите поколения едни от най-хубавите легенди и предания за нашия край, показващи духовните качества на българите: любов към род, родина и родна реч, към бащино огнище, към мирен труд, живот и вяра.

Почетни граждани на Видин 1886-2007 : Биобиблиографски указател

Почетни граждани на Видин 1886-2007 : Биобиблиографски указател / Състав. Недка Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2007. - 216 с. : с портр.

По случай 121 години от учредяването на званието „Почетен гражданин на Видин” от Видинското градско общинско управление.

Петков, Иван. Село Вълчек : Исторически очерк в документи, спомени и легенди

Петков, Иван. Село Вълчек : Исторически очерк в документи, спомени и легенди / Иван Петков; Показалци и библиогр. ред. Цецка Михайлова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2007. - 151 с.

Авторът на книгата е роден в с. Вълчек. В нея той разказва за миналото на селото, за живота и седемвековната история на неговите жители, описвайки ги като патриоти, горди, трудолюбиви, честни. Стреми се да покаже скромното, но значимо място на селото в Северозападна България.

Съкровищница на писаното слово и човешката памет : Юбилейно издание

Съкровищница на писаното слово и човешката памет : Юбилейно издание / Състав. Цецка Михайлова, Недка Николова, Гергана Панова, Десислава Иванова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2009. - 132 с. : с ил.

Юбилейно издание, посветено на 50-годишнината от обявяването на библиотеката при читалище „Цвят” във Видин за Окръжна методическа библиотека и на всички нейни сътрудници, работили през годините и дали своя принос за израстването и като водеща културна институция в региона.

Митрополит Антим Видински : Първи Български екзарх : Биобиблиография

Митрополит Антим Видински : Първи Български екзарх : Биобиблиография / Състав. Недка Николова, Савина Димитрова, Христина Ставрева . - 2. прераб. и доп. изд. - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2013. - 119 с.

Биобиблиографията се издава по повод 145 години от ръкополагането на Антим Видински за митрополит във Видин и отделянето на Видинска епархия от Цариградската патриаршия, и 125 години от смъртта му. Целта е да се отразят всички материали за него чрез публикации в книги и в периодичния печат.

Лято в рими : Стихове

Лято в рими : Стихове / Състав. Десислава Иванова, Адриана Цветкова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2013. - 24 с. : с цв. ил.

Книгата е издадена по повод 1 ноември – Деня на народните будители и включва стихове и рисунки на деца.

Христо Лишков : Библиографски указател

Христо Лишков : Библиографски указател / Състав. Недка Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2014. - 96 с.

Библиографският указател има за цел да представи творческия и изследователския принос на Христо Лишков в областта на краезнанието, в издирването и публикуването на данни за историческото, стопанско и културно развитие на гр. Видин, и за личностите, свързали живота и дейността си с града и допринесли за неговото развитие.

Диана Сиракова : Библиографски указател

Диана Сиракова : Библиографски указател / Състав. Недка Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2015. - 78 с. : с ил.

Библиографският указател се издава по повод 60-годишнината на Диана Сиракова и има за цел да представи нейното творчество и журналистическа дейност.

145 години Регионална библиотека Михалаки Георгиев – град Видин : Летопис

[Сто четиридесет и пет] 145 години Регионална библиотека Михалаки Георгиев – град Видин : Летопис / Състав. Наталия Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2015. - 134 с. : цв. ил.

Летописът се издава по повод 145 години от създаването на първата библиотека в гр. Видин , през 1870 г., която е била част от читалище „Цвят”, и 15 години от обявяването й, през 2000 г., за Регионална (зонална) и методичен център за библиотеките в Северозападна България

Лора Владимирова : Библиографски указател

Лора Владимирова : Библиографски указател / Състав. Наталия Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2016. - 160 с.

Библиографският указател се издава по повод 75-годишнината на Лора Владимирова и има за цел да представи нейното творчество и журналистическа дейност.