Презапиши книга

Срокът за заемане на книга, може да бъде удължен еднократно, за период от 20 дни.

*Инвентарния номер се намира на първите страници на книгата. Пример: Инвентарния номер се намира на първите страници на книгата
Обратно