Информация за контакти

Администрация
Отдел Име Телефон и Имейл
Директор Десислава Иванова

094/601-704

087 9949 204

libvidin@vidin.net

Каса и счетоводство Борис Иванов 087 9597 141
Милена Гергова 087 7185 273
Автоматизация Кристиян Христов
Връзки с обществеността Мадлен Аспарухова

0897 872 817

Обслужващи звена
Заемна за възрастни Валентина Вълчева - зав.отдел

094/601-702

zaemna_vidin@abv.bg

skype: zaemna_vidin@abv.bg

Лидия Векова
Цветан Цеков
Снежана Филипова
Читални - хуманитарни науки, точни и приложни науки, периодика Боряна Дикова - зав.отдел

087 9940 277

vidlib.chit@gmail.com

skype: chitalnq_vidin

Десислава Кръстева
Ирена Филипова
Детски отдел Адрияна Цветкова - зав.отдел

087 9597 148

vdkids@abv.bg

skype: vd_kids

Милена Иванова
Людмила Георгиева
Людмила Спиридонова
Чуждоезикова читалня Татяна Николова

089 8821 617

ezicovarbmg@abv.bg

Център за информационно и справочно-библиографско обслужване Кристиян Христов

kristiyan.hristov90@gmail.com

Специализирани звена
Комплектуване, обработка и каталогизация

biblvidin@abv.bg

Мануела Миткова
Краезнание Наталия Николова

087 9940 279

kraeznanie_vidin@abv.bg

skype: live:kraeznanie_vidin

Галина Стоянова
Изкуство Ирен Ценова, Красимир Кръстев 087 9940 282
Методичен отдел Димитрина Димитрова