Информация за контакти

Администрация
Отдел Име Телефон и Имейл
Директор Десислава Иванова

094/601-704

0879 949 204

libvidin@vidin.net

Каса и счетоводство Борис Иванов 0896 814 288
Милена Гергова 0877 185 273
Автоматизация Теодор Балъкчиев

0988838185

teodor.balakchiev@gmail.com

Връзки с обществеността Веселка Виткова

0876739220

Обслужващи звена
Заемна за възрастни Валентина Вълчева - зав.отдел

094/601-702

zaemna_vidin@abv.bg

Лидия Векова
Цветан Цеков
Снежана Филипова
Михаела Миткова
Читални - хуманитарни науки, точни и приложни науки, периодика Татяна Николова

0879 940 277

vidlib.chit@gmail.com

Людмила Георгиева
Ирена Филипова
Детски отдел Адрияна Цветкова - зав.отдел

0879 597 148

vdkids@abv.bg

Милена Иванова
Людмила Спиридонова
Чуждоезикова читалня Елена Александрова

0876986072

ezikovarbmg@abv.bg

0896583601

Христина Сугарчева
Център за информационно и справочно-библиографско обслужване Ivan Martinov

0876986072

aivan86vd@gmail.com

Специализирани звена
Комплектуване, обработка и каталогизация Мануела Миткова

biblvidin@abv.bg

Краезнание Наталия Николова

0879 940 279

kraeznanie_vidin@abv.bg

Галина Стоянова
Изкуство Ирен Ценова 0879 940 282

izkustvo_vidin@abv.bg

Красимир Кръстев
Методичен отдел Димитрина Димитрова

0878207711