Българската възрожденска комедия

Българската възрожденска комедия

Автор: Ваня Добрева

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Изд."Захарий Стоянов"
Град София
Брой страници 476
Година на издаване 2022 г.
Жанр Литературознание

Кратко описание

В монографията Ваня Добрева решава стратегически важен проблем от историята на българската възрожденска литература: за функционирането на комедийния жанр в системата от идеи, форми и жанрови класификации на българската литература през XIX век. Чрез фокус върху спецификата и структурните особености на българската комедия се обобщават нейни типологични особености: принадлежност към балканските и европейските форми на комичното, самобитност и оригиналност - връзка с народната култура, рецепция и адаптация на актуални идеологически концепти, разработване на националнозначими жанрови модели.