Наказателно правораздаване - традиции и перспективи

Наказателно правораздаване - традиции и перспективи

Автор: Пламен Панайотов и др.

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Унив. изд. " Св. Кл. Охридски
Град София
Брой страници 503
Година на издаване 2018 г.
Жанр Юридическа литература