150 години Българска академия на науките : Химн на познанието : Юбилейно издание

150 години Българска академия на науките  : Химн на познанието : Юбилейно издание

Автор: __

Намери в Отдел: "Справочен"

Издател Проф. Марин Дринов
Град София
Брой страници 430
Година на издаване 2020 г.
Жанр наука