Кратък курс по електричество, магнетизъм и оптика

 Кратък курс по електричество, магнетизъм и оптика

Автор: Теменужка Йовчева

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Унив. изд. "Паисий Хилендарски"
Град Пловдив
Брой страници 272
Година на издаване 2019 г.
Жанр Физика и химия

Кратко описание

Настоящият учебник „Кратък курс по електричество, магнетизъм и оптика“ е предназначен за студенти, обучаващи се в следните инженерни специалности на Физико-технологичния факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“: „Хардуерни и софтуерни системи“, „Компютърни и комуникационни системи“, „Електроенергийна техника“, „Автомобилна техника“, „Машиностроителна техника и технологии“, „Телекомуникационни и информационни системи“, „Телекомуникации с мениджмънт“, „Информационно и компютърно инженерство“. Материалът е съобразен с досега действащите учебни планове и програми за бакалавърската степен.