Библиобусът бе пред Библиотеката и БиблиоПощата

На 15 септември библиобусът беше пред Библиотеката и пред Библиопощата. Всички желаещи можеха да научат повече за електромобила, за функциите му и проект "Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия".

Проектът се осъществява по програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество".

Публикувано на: 19.9.2022 г.