Проект "Обучение за бъдещето"

Започна втория от общо три обучителни кампуса по проект „Обучение за бъдещето“. Той е насочен към развитие на уменията на обучаващите се в областта на лидерството и предприемачеството и в него се включиха участници от България, Гърция и Румъния. Обучението ще бъде ръководено от г-жа Силвия Куманова.

Публикувано на: 9.5.2022 г.