Подписан договор за изпълнение на проект „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“

Подписан договор за изпълнение на проект „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“
Директорите на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“-Видин и на Регионална библиотека „Христо Ботев”–Враца – г-жа Десислава Иванова и г-жа Силвия Павлова подписаха договор за изпълнение на проект „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“. Договорът бе официално връчен от г-жа Весела Кондакова - Зам.-министър на културата и Ръководител на Програмния оператор, съгласно Заповед №РД09-431/21.05.2021 г. на Министъра на културата.
Проектът е по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ и е с основна цел да бъдат намалени социалните различия, чрез създаване и разпространение на иновативни културни информационни продукти и инициативи. Проектът се фокусира върху подобряване на условията и качеството на културните информационни услуги и продукти на библиотеките и други културни оператори, за да се създаде по-широк интерес към съвременните литературни произведения.

Публикувано на: 7.6.2021 г.