Среща между читалищни служители и представители на Центъра за професионално обучение

Среща между читалищни служители и представители на Центъра за професионално обучение

Среща между читалищни служители и представители на Центъра за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии се проведе днес от 10:00 ч. в библиотеката. Наши гости от София бяха проф. дфн Иванка Янкова, директор на Центъра и д-р инж. Искра Цветанска - гл. експерт в LibLab – УниБИТ, които запознаха библиотечните специалисти и работещите във видинските читалища с възможностите за професионална квалификация и продължаващо обучение в сферата на библиотечно-информационните науки.
Проф. дфн Иванка Янкова ни разказа повече за методиката на обучение, условията за кандидатстване и приема в Центъра за професионално обучение. Срещата продължи с представянето на три проекта от Видински Фонд "Читалища", а по-късно след обяда д-р инж. Искра Цветанска ни демонстрира нагледно методите за малка реставрация и превантивна консервация.

Публикувано на: 25.8.2020 г.