Ден на река Дунав

Ден на река Дунав
На откритата сцена пред „Центъра за обучение, изкуство и култура”-БиблиоПоща отбелязахме Международния Ден на река Дунав. Говорихме за Деня на река Дунав, за видовете риби, гледахме видеоклипове свързани с река Дунав и как пускат малки моруни, критично застрашени от WWF (7000 броя), разгледахме енциклопедии за водния свят. Заедно с децата си припомнихме някои от най-често срещани риби в реката: сом, шаран, чига, бяла мряна, моруна, щука, скобар и други. Запознахме се и с растителните видове, които можем да открием в реката: тръстика, водна лилия, а опесъчените места са покрити с трева „Стипа“. След това, с придобитите знания, децата направиха своеобразно речно дъна – заедно с растенията и животните, които можем да открием там. За финал, те оцветиха знамената на държавите, през които преминава река Дунав и ги подредиха по нейното поречие. 

Публикувано на: 29.6.2020 г.