„Младежта е толерантност“

 „Младежта е толерантност“

Участници по проект „Младежта е толерантност“ бяха на посещение днес в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”-гр. Видин. Те разгледаха отделите „Заемна за възрастни”, „Детски отдел”, отдел „Център за информационно и справочно-библиографско обслужване”, отдел „Читалня”. Запознаха се с устройството в отделите, с интерес разгледаха част от книгите, които са достъпни за читателите и останаха впечатлени от 3D принтера, с който разполага библиотеката.
Домакин на младежкия обмен е Сдружение „Видински фонд „Читалища“. Проектът е финансиран по програма Еразъм + и се провежда в периода от 29.09.2019 до 05.10.2019г. Основната му цел е да формира отношение към проблема с проявите на ксенофобия и агресия и да допринесе за по-доброто разбиране и отзивчивост към социалното, етническото, езиковото и културното многообразие.  В обмена участие ще вземат младежи от Гърция, Хърватия, Турция, Сърбия.

Публикувано на: 4.10.2019 г.