ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА МЕХАНИЗМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЧИТАЛИЩНАТА СУБСИДИЯ В ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН