Осигуряване и осигурителен пазар

Осигуряване и осигурителен пазар

Автор: Иванка Денева

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Нов-български-университет
Град София
Брой страници 320
Година на издаване 2019 г.
Жанр Счетоводство

Кратко описание

В книгата се разглеждат възникването и основните теоретични аспекти на социалното осигуряване. Представени са теоретико-методологични въпроси на осигурителния пазар, включващи неговата същност, принципи и съдържателни характеристики, управлението на инвестициите и риска, плащанията и гаранционните механизми в капиталовото осигуряване. Разгледани са обективната обусловеност на осигурителния пазар в нашата страна при прехода към пазарна икономика, участниците на пенсионноосигурителния пазар, защитата на бенефициентите, инвестиционната политика и риск мениджмънтът на осигурителните фондове.