Мениджмънт на развлекателната индустрия

Мениджмънт на развлекателната индустрия

Автор: Ирина Емилова

Намери в Отдел: "Заемна"

Издател Нов-български-университет
Град София
Брой страници 400
Година на издаване 2018 г.
Жанр Мениджмънт

Кратко описание

В книгата са намерили място теоретико-практическите въпроси, свързани с маркетинга на развлекателната индустрия. Разгледаните проблеми са анализирани в контекста на оперативното управление на развлекателната индустрия, като за постигане на поставената цел е направен опит за типологизиране на развлеченията в туризма. За постигането на произтичащите от тази цел задачи са изследвани множество развлекателни обекти в световен мащаб.