Малка книга за големите въпроси в мениджмънта

Малка книга за големите въпроси в мениджмънта

Автор: Джеймс Макграт

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Хермес
Град Пловдив
Брой страници 368
Година на издаване 2021 г.
Жанр Икономика

Кратко описание

Мениджърите ежедневно следят за постигането на визията и стратегическите планове на своя екип или компания. В хода на работния процес на тях непрекъснато им се налага да решават множество проблеми, свързани с ръководене на хора и проекти, с противоречия между висшестоящи и подчинени и с провеждането на фирмената политика. Тази книга има за цел да помогне на ръководителите от всички нива на управление, като даде отговори на широк кръг от въпроси, които всеки от тях си задава в даден момент от кариерата си.