Произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост

Произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост

Автор: Валтер Бенямин

Намери в Отдел: "Изкуство"

Издател Критика и хуманизъм
Град София
Брой страници 82
Година на издаване 2022 г.
Жанр Философия

Кратко описание

Тук Бенямин показва как съвременните технологии, правейки възможно масовото възпроизвеждане на произведенията на изкуството, водят до разпад на аурата им – легендарна формулировка, от която тръгва пълната с главозамайващи ефекти история на понятието „аура“. Днес то е централно в историята на изкуството и в естетиката. Но като обсъжда тази специфична естетическа криза, Бенямин всъщност говори за обществото като цяло и за трансформациите във важни полета на чувствителността – усещането за интимно пространство, разбирането за автентичност, отношението към минало и бъдеще.