Стремеж към смисъл. Основи и приложения на логотерапията

Стремеж към смисъл. Основи и приложения на логотерапията

Автор: Виктор Франкъл

Намери в Отдел: "Заемна"

Издател Хермес
Град Пловдив
Брой страници 256
Година на издаване 2021 г.
Жанр Психология

Кратко описание

В епохата на екзистенциалния вакуум най-важната задача на образованието е не да предава традиции и знание, а да усъвършенства тази способност, която позволява на човека да открива уникални смисли. Днес образованието не може да си позволи да върви в коловоза на традициите, то трябва да развива способността да се взимат независими и автентични решения.