Контролът в здравеопазването

Контролът в здравеопазването

Автор: Антония Илиева

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Сиела
Град София
Брой страници 448
Година на издаване 2018 г.
Жанр Хуманитарни науки

Кратко описание

Книгата съдържа подробен анализ на актуалното здравно законодателство и на съдебната практика. Тя дава пълен правен обзор на всички контролни административни органи в сферата на здравеопазването и на правомощията им. Разгледани са и органите извън системата, разполагащи с контролни правомощия. Направено е практическо разграничение между "контрол" и "надзор", както и на различните видове отговорност в здравеопазването.

Това превръща книгата в необходим наръчник за всички работещи в областта на здравеопазването, за студентите, академичната общност, органите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, както и за всеки с интерес към материята.