The Art of the Good Life : Clear Thinking for business and a better life

 The Art of the Good Life : Clear Thinking for business and a better life

Автор: Rolf Dobeli

Намери в Отдел: "Чуждоезиков"

Издател Sceptre
Град London
Брой страници 260
Година на издаване 2017 г.
Жанр Психология