1885. Спомени на съвременници

1885. Спомени на съвременници

Автор: Стоян Тачев

Намери в Отдел: "Заемна"

Издател Сдружение "Българска история"
Град София
Брой страници 214
Година на издаване 2018 г.
Жанр История

Кратко описание

Книгата събира безценни късчета памет. Хора, оставили имената си в историята, разказват от първо лице за моменти на чисто родолюбие и национално единство. Разгръщайки страниците, ще се потопите в живота на следосвобожденска България в тази година, събрала в себе си две от най-славните и триумфални събития - Съединението и Сръбско-българската война.