Медалиерното изкуство в България - от Освобождението до наши дни

 Медалиерното изкуство в България - от Освобождението до наши дни

Автор: Ирина Колбасова

Намери в Отдел: "Изкуство"

Издател Нов български университет
Град София
Брой страници 216
Година на издаване 2020 г.
Жанр Приложни изкуства

Кратко описание

Безспорно появата на „Mедалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни” на Ирина Колбасова е събитие. Работено като дисертационен труд, това изследване е първо по рода си у нас. То обхваща значителен художествен материал, създаван за век и половина в една област, слабо осветена в съществуващата литература. Това издание съдържа сериозен анализ на медалиерната пластика през всичките периоди на нейното развитие в България и обемен албум с характерни и представителни образци.“ доц. д-р Ружа Маринска