Ехо от войната Том 2: Разкази на ветерани от Втората световна война

Ехо от войната Том 2: Разкази на ветерани от Втората световна война

Автор: Константин Голев

Намери в Отдел: "Краезнание"

Издател
Град София
Брой страници 251
Година на издаване 2015 г.
Жанр Биография