Калъпи и матрици от българското средновековие (IX - XIV в.)

Калъпи и матрици от българското средновековие (IX - XIV в.)

Автор: Стела Дончева

Намери в Отдел: "Изкуство"

Издател Фабер
Град София
Брой страници 310
Година на издаване 2015 г.
Жанр Изкуство

Кратко описание

Настоящата книга има за цел да представи един рядък тип паметници на българското средновековно ювелирно изкуство, каквито са калъпите и матриците - основата на производството на изделията от метал по това време. Намирането на подобен инструментариум на територията на България, доказва наличието на една много добре развита практика, осъществявана от професионално подготвени майстори, овладели до съвършенство всички страни на ювелирния занаят.
Изложението е представено в няколко раздела, подредени в хронологичен порядък, наложен от самите паметници. Важна част от цялата работа представлява каталога на паметниците. В него са упоменати основните характеристики на всеки един предмет, както и някои сходни примери. Изображенията са представени чрез фотоси и графичен изглед /възстановка/ на тези, които не са добре запазени и от които липсват важни детайли.