Скритите оръжия в рекламата

Скритите оръжия в рекламата

Автор: Алексей Иванов

Намери в Отдел: "Заемна"

Издател Изток-Запад
Град София
Брой страници 250
Година на издаване 2020 г.
Жанр Маркетинг, реклама и PR

Кратко описание

Идеите са твърдата валута в рекламната индустрия. Всеки ден творческите агенции трябва да измислят оригинални концепции за клиентите си. Как може да се случи това?

Най-често чрез стария и изпробван метод проба-грешка. За съжаление, той е изключително неефективен и така се похабяват огромни интелектуални и времеви ресурси. Тази книга предлага алтернативен подход към търсенето на нестандартни идеи в рекламата. Подробно са разгледани, анализирани и систематизирани креативни техники, позволяващи да се стигне до печелившо решение, без да се минава през всевъзможни варианти. Заедно с това се разглеждат и психологическите бариери, които пречат за намирането на изненадващи рекламни ходове.