Две студии по аналитична психология

Две студии по аналитична психология

Автор: К. Г. Юнг

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Леге-Артис
Град София
Брой страници 294
Година на издаване 2019 г.
Жанр Психология

Кратко описание

Настоящото издание съдържа текста от седми том от Събраните съчинения на К. Г. Юнг, по-точно двете студии "За психологията на несъзнаваното" и "Отношенията на Аз-а и несъзнаваното". Тези трудове водят началото си от предишни научни статии, където вече се открояват основополагащите идеи, важни за изграждане на цялостното творчество на Юнг. И в двете научни работи трудната материя е представена по възможно най-достъпен начин и така става рабираема за една по-широка читателска публика.