Управление на риска в проект

Управление на риска в проект

Автор: Йоаннис Патиас; Силвия Илиева

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Унив. изд."Св.Климент Охридски"
Град София
Брой страници 160
Година на издаване 2018 г.
Жанр Мениджмънт

Кратко описание

Целта на книгата е да представи цялостна система за управление на риска в проекта. Управлението на риска като структуриран процес допринася за по-доброто разбиране на рисковете и тяхното ефективно управление по време на планирането и изпълнението на проекта.
Книгата е насочена към всеки, който иска да придобие както основни знания, така и разбиране за ключовите фактори за успешно управление на риска в проекта. В резултат читателите ще могат да борлавят с казуси, свързани с идентифициране, качествена и количествена оценка, , както и с третиране на рискове.