Трудово право. Специална част. Дял II: Колективно трудово право

Трудово право. Специална част. Дял II: Колективно трудово право

Автор: Красимира Средкова

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Унив. изд."Св.Климент Охридски"
Град София
Брой страници 173
Година на издаване 2019 г.
Жанр Право