Малка книга за големите идеи

Малка книга за големите идеи

Автор: Даниел Смит

Намери в Отдел: "Справочен"

Издател Сиела
Град София
Брой страници 304
Година на издаване 2020 г.
Жанр Природни и точни науки

Кратко описание

Тази малка, но изчерпателна книга представя 150-те най-значими идеи на всички времена. Големите идеи са тези концепции и теории, които радикално са променяли разбирането ни за света, за мястото ни в него и за начините, по които сме оформяли миналото и по които ще оформим бъдещето. Това са идеите, които са имали огромно влияние върху човешката цивилизация.