Данъчно облагане и счетоводно приключване 2019

Данъчно облагане и счетоводно приключване 2019

Автор: Велин Филипов; Лорета Цветкова и др.

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Труд-и-право
Град София
Брой страници 632
Година на издаване 2019 г.
Жанр Счетоводство

Кратко описание

Книгата Ви предлага необходимото Ви професионално знание - коментари, разяснения, практически решения, подбрани писма на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите. Представена е данъчната рамка до края на 2019 година, разяснени са нови и важни въпроси по данъчното облагане.

Подробно са разгледани темите на годишното счетоводно приключване, отразени е спецификата на годишния финансов отчет, изготвен по реда на НСС и на МСС. Представени са особеностите при финансовото отчитане на предприятията от строителството, транспорта и селското стопанство.