Извори за кръстоносните походи от 1443-1444 година в българските земи

Извори за кръстоносните походи от 1443-1444 година в българските земи

Автор: Васил Гюзелев

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Захарий-Стоянов
Град София
Брой страници 312
Година на издаване 2019 г.
Жанр Средновековна история

Кратко описание

В настоящата книга са представени най-разнообразни и твърде интересни извори (документи, писма, исторически съчинения, стихотворни творби и др.) за събитията, свързани с кръстоносните походи от 1443-1444 г., възглавявани от полско-унгарския крал Владислав III Ягело и унгарския пълководец Янош Хуниади. По-голямата част от тях за пръв път стават достояние както на специалистите, така и на всички онези, които предпочитат историческата документалистика пред съчиненията на съвременните изследвачи. И за едните, и за другите свидетелствата за отдавна отминалаото време безспорно ще представляват несъмнен интерес. На тях съставителят на тази книга акад. Васил Гюзелев пожелава не само приятно четене, но и самостоятелно вникване в хода и смисъла на събития, тясно свързани с българското минало.