Въведение в екологичното и социалното счетоводство

Въведение в екологичното и социалното счетоводство

Автор: Нинел Нешева-Кьосева

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Нов-български-университет
Град София
Брой страници 136
Година на издаване 2015 г.
Жанр Учебна литература за висши учебни заведения

Кратко описание

Книгата е адресирана преди всичко към обучението на мениджмънта, който би искал да се запознае със смисъла на провеждането на екологично и социално счетоводство и отчетност и тяхното основно съдържание. Затова тя представя възникването на екологичното и социалното счетоводство и отчетност като необходимост, моралната и технологичната им страна, ролята им на основно средство за бизнес комуникация, както и набор от инструменти, необхподими на фирмите за събиране, обработка, оценка и тълкуване на счетоводната информация, за да достигнат до най-добрите решения за възможностите си за природосъобразен и социалноотговорен бизнес.