Социални права на българските граждани

Социални права на българските граждани

Автор: Васил Мръчков

Намери в Отдел: "Справочен"

Издател Сиела
Град София
Брой страници 471
Година на издаване 2020 г.
Жанр Права на човека

Кратко описание

Социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Книгата се състои от четири глави, заключение и допълнение. В началото се прави преглед на възникването, признаването и утвърждаването на социалните права и тяхната международноправна закрила. В България тези права са уредени в Конституцията от 1991 г. и обилното социално законодателство.Подбрани са основните трудови права:
-на труд;
-на здравословни безопасни условия за неговото полагане;
-на възнаграждение;
-на отпуск;
-на синдикално сдружаване;
-на стачка;
-на тяхната съдебна защита и др., чийто брой расте.