Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни

Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни

Автор: Антон Свраков

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Труд-и-право
Град София
Брой страници 560
Година на издаване 2019 г.
Жанр Право

Кратко описание

Целта на тази уникална книга е да предложи исторически и логически анализ на счетоводното законодателство у нас. Изложението проследява развитието на счетоводството и на правната му уредба от учредяването на Третата Българска държава до наши дни.

В хронологичен ред са ана­лизирани отделните етапи в правното развитие на счетоводството - началото на нормативната му регламентация в контекста на европейската правна уредба и практика, преходът към социализъм и социалистическата регламентация, процесът на възстановяване на законодателния модел, новите предизвикателства и интегрирането на счетоводните изисквания с международните и европейските правни норми.