Лекции по Обща теория на правото Ч.1

Лекции по Обща теория на правото Ч.1

Автор: Даниел Вълчев

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Сиела
Град София
Брой страници 328
Година на издаване 2018 г.
Жанр Право

Кратко описание

Този сборник с лекции по Обща теория на правото е изграден върху разбирането, че главната отличителна характеристика на един юрист е неговият специфичен начин на мислене. Затова и юридическото мислене е отправна точка при очертаване на основните задачи на обучението по Обща теория на правото в Юридическия факултет - да предложи възглед за това какво представлява правната норма и какво е нейното значение като обяснителна схема в правното мислене, да даде представа за структурата и функционирането на правния ред (правната система), да въведе основните правни понятия, които, свързани в единна и относително безпротиворечива система, дават на един юрист възможността да конструира логически определена правна ситуация или да общува професионално с друг юрист при нейното интерпретиране.