Династията на Крум

 Династията на Крум

Автор: Пламен Павлов

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Сдружение "Българска история"
Град София
Брой страници 416
Година на издаване 2019 г.
Жанр Средновековна история

Кратко описание

„Великият кан“ (Magnus Kean) – така е останал в историческата памет на унгарците българският владетел Крум. Но не международният му авторитет е причината всички ние да го нареждаме сред най-заслужилите и достойни предводители на българската средновековна държава. За своето относително кратко управление (800/803 – 814) канът постига забележителни успехи. Умел воин, смел реформатор, ловък дипломат, той окончателно извежда България от политическата криза и поставя основите на бъдещия Златен век.