Рамковият договор. Понятие, видове, практика

Рамковият договор. Понятие, видове, практика

Автор: Нора Москова

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Сиела
Град София
Брой страници 310
Година на издаване 2018 г.
Жанр Право

Кратко описание

Настоящото издание представлява задълбочено теоретично и практическо изследване на многообразието на рамковите договори и тяхното приложение в различните сфери на стопанския живот. Авторът си поставя за цел да проучи оптимален брой от образците на рамкови договори, употребявани в практиката, за да бъдат изведени характерните им белези и предмет. По този начин е доказано, че рамковият договор е носител на съдържанието на множество еднотипни сделки и се явява платформа за трайни търговски отношения и практики.