Отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация”

Работно време
Понеделник - Петък 9:00-12:00 часа; 12:30-17:00 часа
Събота Почивен ден
Отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация”

Комплектува библиотечния фонд като се спазват основните принципи – съобразяване с профила на библиотеката и региона като икономика и социален състав на потребителите, както и с читателските търсения. Годишно библиотеката обогатява фондовете си средно с около 2 хил. заглавия от различни области на знанието и художествена литература. В отдела се проучва и следи състоянието на книжния пазар. Осъществяват се контакти с книгоразпространители, издателства, редакции, книжарници – електронни и традиционни, дарители.