Отдел „Читални - хуманитарни науки, точни и приложни науки, периодика”

Работно време
Понеделник - Петък 9:00-18:00 часа
Събота Почивен ден
Отдел „Читални - хуманитарни науки, точни и приложни науки, периодика”

Организира, съхранява, поддържа и предоставя за ползване богат фонд от 15 863 р.е. книги и справочни издания в областите наука, философия, психология, социология, политика, икономика, право, педагогика, етнография, история, технически, медицински и селскостопански науки, мултимедийни формати: CD и DVD; карти и атласи от различни научни области.

Отделът обслужва потребителите с периодични издания в различни научни области с траен или срочен режим на съхранение. На разположение на читателите е Държавен вестник от 1943 година до сега. Абонаментът обхваща 85 периодични издания, а от дарения се получават още 5 заглавия.

Могат да се ползват преносими компютри с наличната Wi-Fi мрежа. На читателите се доставят необходимите им книги и статии от други библиотеки в страната чрез услугата междубиблиотечно заемане.