Отдел „Методичен”

Работно време
Понеделник - Петък 9:00-12:00 часа; 12:30-17:00 часа
Събота Почивен ден
Отдел „Методичен”

Оказва експертно-консултантска и квалификационна помощ на библиотеките от област Видин. Специалистът в отдела координира и професионално подпомага дейностите, извършвани от библиотекарите от област Видин. В отдела се събира, обработва и анализира информацията за работа и състоянието на библиотеките в областта. Основните потребители на отдела са библиотечни специалисти, студенти и ученици. Библиотековедският фонд от книги и други видове документи съдържа над 500 библиотечни единици - на български и чужди езици.