Отдел „Заемна за възрастни”

Работно време
Понеделник - Петък 9:00-18:00 часа
Събота 9:00-14:00 часа
Отдел „Заемна за възрастни”

Предоставя библиотечни услуги, информация и документи за домашно ползване. В него се обслужват и регистрират всички категории читатели над 14 – годишна възраст.

Фонда на отдел „Заемна за възрастни” е универсален по своята същност. Ползвателите на отдела разполагат със свободен достъп до над 100 хил. тома от всички отдели на знанието.

Фондът е разположен в две зали, в които са обособени художествената литература – българска, руска, немска, френска, американска, английска и др. и научна литература от всички отрасли на знанието – медицина, психология, философия, селско стопанство, математика, химия и др.

Ежемесечно подръчния фонд се обновява и обогатява, съобразно политиката на комплектуване на библиотеката и читателските търсения. Читателите могат да заемат за дома до 5 броя библиотечни единици, които трябва да върнат в 20 дневен срок след датата на заемане. В отдела читателите могат да използват и четири компютризирани работни места.

Техниката е осигурена по Програмата „Глобални Библиотеки – България”. В Отдела се провеждат литературни вечери, срещи с писатели, изложби.