Отдел „Изкуство”

Работно време
Понеделник - Петък 9:00-12:00 часа; 12:30-17:00 часа
Събота Почивен ден
Отдел „Изкуство”

Отделът е обособен през 1986 г. Обслужва всички категории читатели с изкуствоведски фонд, който наброява 13 138 регистрационни единици. Отдел „Изкуство” разполага с богати и ценни колекции от графични издания, нотни свитъци, грамофонни плочи, аудиокасети, видеокасети, CD-та, DVD-та, картографски издания и диапозитиви.

В отдела се предоставят за ползване 14 периодични издания от областта на изкуството и културата.

Чуждозеикова читалня и отдел „Изкуство” провеждат и клуб „Подари радост” с възпитаниците на Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа към Фондация „Уникалните деца на Видин”, под формата на творческа работилница, в която децата проявяват умения да майсторят и изработват предмети от хартия и природни материали.