Северозападните български говори

Северозападните български говори

Автор: Цветан Тодоров

Намери в Отдел: "Краезнание"

Издател Майнд-Принт-ЕООД
Град София
Брой страници 288
Година на издаване 2018 г.
Жанр Етнология

Кратко описание

Корпусът „Северозападните български говори” e изключителен принос към българската диалектология. 
Книгата съдържа „заснемане” на говорите в северозападна България в двадесете години на ХХ век, изяснява отношенията между тях и определя тяхното място в общата група български говори.