Семеен кодекс и Закон за наследството. Сборник нормативни актове (IV/2018)

Семеен кодекс и Закон за наследството. Сборник нормативни актове (IV/2018)

Автор: Колектив

Намери в Отдел: "Читални"

Издател Сиела
Град София
Брой страници 412
Година на издаване 2018 г.
Жанр Право

Кратко описание

Настоящото издание представлява анотиран сборник с нормативни актове и релевантна тълкувателна практика на ВС и ВКС. В бележки под линия са поместени предишни редакции на разпоредбите, препратки към други нормативни актове и към съдебната практика.