Близкият Изток и Централна Азия. Антропологически подход

Близкият Изток и Централна Азия. Антропологически подход

Автор: Дейл Ф. Айкелман

Намери в Отдел: "Справочен"

Издател Изток-Запад
Град София
Брой страници 488
Година на издаване 2019 г.
Жанр Културология

Кратко описание

„Близкият изток и Централна Азия. Антропологически подход“ заема особено място сред многобройните публикации на Айкелман. Трудът е не само задълбочена научна монография, но и четиво с обзорен характер – своеобразно въведение в регионите на Близкия изток и Централна Азия. Това превръща книгата и в незаменимо учебно пособие, което не само е препоръчвано на студенти в различни университети по света, но е предизвикало интереса и на много по-широка читателска аудитория.