Холистичен подход в компютризираното чуждоезиково обучение

Холистичен подход в компютризираното чуждоезиково обучение

Автор: Милен Шипчанов

Намери в Отдел: "Чуждоезиков"

Издател Нов-български-университет
Град София
Брой страници 140
Година на издаване 2019 г.
Жанр Езикознание

Кратко описание

Книгата представлява изследване на холистичния подход в компютризираното чуждоезиково обучение. Авторът предлага поглед върху разгръщането на възможностите, които технологичният напредък предлага съобразно последните тенденции в образователната политика в България. Той постъпателно разглежда ролята на компютризираното обучение, прилагането на информационни и комуникационни технологии в чуждоезиковото обучение, разглежда проявленията на холистичния подход в обучението и споделя вижданията си за практическо прилагане на този подход в изграждането на цялостно компютризирано обучение по чужд език.