Одитинг

Одитинг

Автор: Али Вейсел

Намери в Отдел: "Справочен"

Издател Сиела
Град София
Брой страници 364
Година на издаване 2017 г.
Жанр Учебна литература за висши учебни заведения

Кратко описание

Настоящият учебник е предназначен за студентите от ико­номическите специалности, които изучават дисциплината Одитинг (Финансов одит). В него систематизирано се представя теорията и практиката на одита.
Дисциплината Одитинг е една от основните счетоводни дисциплини и знанията и уменията, които се придобиват по нея, са необходими за упражняване на всички професии в областта на счетоводството. Теоретичните постановки на одита и одитния процес трябва да се познават от всички одитори в публичния и частния сектор, органите по приходите на НАП, инспекторите на Държавната финансова инспекция, финансовите директори и другите специалисти в областта на счетоводството.